Tin tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
1 Tuyển dụng 20 nhân viên kinh doanh Bất Động Sản 20 12/2020