CÙNG NÂNG LY CHÚC MỪNG CÁC "CHIẾN TƯỚNG" NHÀ GRANDLAND
 
"????????????̂???????? ????????̉, ????????̂̃???? ????ℎ????́???????? ???????? ????ℎ????̉ ????????̀ ????????̣̂???? ????????????̣???? ????????̛????̛́????. ????????̀???????? ????ℎ????????, ????ℎ????́???????? ???????? ????????̀ đ????̣???? ????????̛????̛????????." - Ryunosuke Satoro
 
Quý I/2022 đã kết thúc với nhiều sự thay đổi mới của GrandLand. Dù có khó khăn hay thử thách thì các chiến binh Grander đều vẫn luôn cống hiến hết mình và mang lại nhiều "chiến công" cho GrandLand.
 
???? Xin chúc mừng 2 "chiến tướng" của chúng ta đã xuất sắc đạt:
???? "MVP" của tháng 02/2022: Anh Lê Minh Quang
???? "MVP" của tháng 03/2022: Anh Nguyễn Thanh Sang
???? Đồng thời xin chúc mừng sinh nhật quý I/2022 của các Grander. Một khởi đầu mới, hành trình mới bắt đầu!
 
???? Đoàn kết là sức mạnh! Cùng nhau chinh chiến, cùng nhau vinh quanh!